1

Тема: Кыздарга кандай гул совга?

валейкум! кыздарга кандай гул совга?

Кыздарга кандай гул совга?

Бул маселе боюнча тасма үчүн:

2

Re: Кыздарга кандай гул совга?

кундуз пишет:

кыздарга кандай гул совга?

атиргулар
Default/ay

3

Re: Кыздарга кандай гул совга?

кундуз пишет:

кыздарга кандай гул совга

бахор, лололар

4

Re: Кыздарга кандай гул совга?

кундуз пишет:

кыздарга кандай гул совга

герберы