1

Тема: Хонада нечта сичкон бор?

Бир хонанинг  турт бурчагида туртта сичкон бор , хар бир сичконнинг каршисида эса учтадан сичкон бор , хонада нечта сичкон бор ?

Хонада нечта сичкон бор?

Бул маселе боюнча тасма үчүн:

2

Re: Хонада нечта сичкон бор?

munlight пишет:

Бир хонанинг  турт бурчагида туртта сичкон бор , хар бир сичконнинг каршисида эса учтадан сичкон бор , хонада нечта сичкон бор ?

4 ta sichkon bor

3

Re: Хонада нечта сичкон бор?

munlight пишет:

хонада нечта сичкон бор ?

4 та сичком бор чумки 4 бурчакнинг 1 бурчагидан караганда 3та бурчак 3та сичкон куринади

4

Re: Хонада нечта сичкон бор?

Нармахан пишет:

4 ta sichkon bor

1 та сичкон.атрофи ойна бн оралган хонада