1

Тема: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Жаңырык тараптан үй-бүлө окуялары деген сериалды улай.......өзүңүздүн үй-бүлөңүздөгү окуялардан бөлүшү туруңуздар..

Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Бул маселе боюнча тасма үчүн:

2

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


1-серия “Тартип өз бөлмөңдөн башталат” (Порядок начинается со своей комнаты)
«Үч муун. Ар кандай көз караштар. Ар түрдүү мүнөздөр. Бирок, алар - бир үй бүлө".

Балдар жана ата-энелерге арналган, өзгөчө-ынтымактуу үй-бүлө тууралуу «Үй-бүлөлүк окуялар» социалдык сериал.

3

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


Балдар жана ата-энелерге арналган, өзгөчө-ынтымактуу үй-бүлө тууралуу «Үй-бүлөлүк окуялар» социалдык сериалын көрүңүздөр.

Сериал балдар укугу Конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 25 жылдыгына арналган.

4

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)
Кыргыз кино “Үй бүлө окуялары” Кыргыз Кино Телесериал 6 бөлүгү 3-серия
"Эгерде окуй албсан" (Если не умеешь читать)

5

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


Кыргыз кино “Үй бүлө окуялары” Кыргыз Кино Телесериал 4 бөлүгү
Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

6

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Балдар жана ата-энелерге арналган, өзгөчө-ынтымактуу үй-бүлө тууралуу «Үй-бүлөлүк окуялар» социалдык сериалын көрүңүздөр.
Сериал балдар укугу Конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 25 жылдыгына арналган.


5-серия "Коргоочусу жанында" (Защитник всегда рядом)

7

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


6-серия "Китеп жарык чачат" (Книга просвещает)

8

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


8-серия "Бардык маселе текчеде" (Все дело в полке)

9

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


Кыргыз кино “Үй бүлө окуялары” Кыргыз Кино Телесериал 9 бөлүгү

10

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Кыргыз кино “Үй бүлө окуялары” Кыргыз Кино Телесериал 11 бөлүгү

11

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Кыргыз кино “Үй бүлө окуялары” Кыргыз Кино Телесериал 12 бөлүгү

12

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Кыргыз кино “Үй бүлө окуялары” Кыргыз Кино Телесериал 13 бөлүгү

13

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Үй бүлө окуялары Кыргыз Кино 14 бөлүгү Кыргызча кинолор

14

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Үй бүлө окуялары Кыргыз Кино Телесериал 16 бөлүгү Кыргызча кинолор

15

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Үй бүлө окуялары Кыргыз Кино Телесериал 17 бөлүгү Кыргызча кинолор

Кыргыз кино “Үй бүлө окуялары” Кыргыз Кино Телесериал 1-17 бөлүгү

16

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Үй бүлө окуялары Кыргыз Кино Телесериал 18 бөлүгү Кыргызча кинолор

17

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)


Балдар жана ата-энелерге арналган, өзгөчө-ынтымактуу үй-бүлө тууралуу «Үй-бүлөлүк окуялар» социалдык сериалын көрүңүздөр.
Сериал балдар укугу Конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 19 жылдыгына арналган.

18

Re: Уй було окуялары (кыргыз кино 35 сериал)

Үй бүлө окуялары Кыргыз Кино Телесериал 20 бөлүгү Кыргызча кинолор