1

Тема: Ишлаб чиқариш корхоналарининг чиқинди газларини зарарсизлантириш учун

Қискача мазмуни Ҳозирги вақтда кимё саноати корхоналари-
атмосферага таркибида NO, NO2, SO2, HCN
ва бошқа захарли моддалар бўлган газларни
кўп миқдорда чиқармоқда. Биз ишлаб чиққан
иккиламчи махсулот асосидаги полимер-по-
лимер сорбентларни қўллаш атмосферага
чиқарилаётган NO2, SO3, NO, HF, HCl каби
захарли газларни ушланиб қолишига олиб
келади. Шунга ўхшаш технологиялар ва усул-
лардан афзаллиги шундан иборатки, поли-
мер-полимер комплекслар асосида кўп мар-
та қўлланиши мумкин бўлган композицион
сорбент олинган. Яратилган интерполимер
сорбентлар ишлаб чиқариш корхоналари-
нинг чиқинди газларини янада самаралироқ
тозалаб, атрофимиздаги атмосферани тоза
бўлишини таъминлайди.
Қўлланиш соҳаси “Навоиазот" ОАЖ, "Бу

Ишлаб чиқариш корхоналарининг чиқинди газларини зарарсизлантириш учун

Бул маселе боюнча тасма үчүн:

2

Re: Ишлаб чиқариш корхоналарининг чиқинди газларини зарарсизлантириш учун

Кутилаётган натижалар

Яратилган интерполимер сорбентларни
қўллаш нафақат чиқинди газларни тозалаш жа-
раёни самарадорлигини оширишга, балки кат-
та иқтисодий самарадорликка эришишга олиб
келади. Иқтисодий самарадорлик “Навоиазот”
ОАЖдаги азотли ўғитларни ишлаб чиқаришда
сарфланадиган платина миқдорини камай-
тириш хисобига йилига бир млрд. сўмдан
ортиқни ташкил этади.

Тайёрлик даражаси Ишланма жорий этишга тайёр: полианилин
асосида композицион интерполимер сор-
бент олишнинг ишлаб чиқариш учун схемаси
ишлаб чиқилган., чиқинди газларни тозалаш
учун тажрибавий ускуна тайёрланиб, Наво-
ий электрокимё заводининг «Трефлан» цехи-
га ўрнатилган ва тажриба синови ўтказилган;
лаборатория ва ишлаб чиқариш тажрибавий
синови ўтказилганлиги ҳақида далолатнома
олинган.

3

Re: Ишлаб чиқариш корхоналарининг чиқинди газларини зарарсизлантириш учун

ИМО нинг
ҳимояланганлик
даражаси
ЎзР нинг 3 та патенти олинган.

Жорий этиш бўйича
таклифлар
Шартнома асосида хамкорлик.
Ҳукукий эгалик
шакли

Тажриба-лаборатория намуналари, техноло-
гик регламент ва техник шартларни топшириш
бўйича шартнома.
Ҳамкорлик буйича
таклифлар
Инвестиция.

4

Re: Ишлаб чиқариш корхоналарининг чиқинди газларини зарарсизлантириш учун

Талаб этилаётган маблағ ҳажми

Қўшимча молиялаштиришга эхтиёж 200 млн.
сўмни ташкил этади. Бундан 80 млн. сўм ил-
мий тадқиқот ишлари учун; 100 млн. сўм тех-
нолгик ускуналарни сотиб олиш учун; 40 млн.
сўм қурилиш-монтаж ишлари ва ишга туши-
риш-созлаш ишлари учун.